Internrevision ISO

Nyckeln till ett framgångsrikt ISO-arbete

Internrevision ISO

Internrevisionen inom ISO är en möjlighet att effektivisera och utveckla verksamheten

Utmaningar

  1. Det är svårt att själv genomföra bra internrevisioner som lyfter ISO-arbetet. (man får inte granska sitt eget arbete)

  2. Det kan vara svårt att hitta personer i den egna verksamheten som har kunskaper och tid att genomföra en bra internrevision

Läs mer om internrevisioner hos SiS

Vårt erbjudande

Vi erbjuder externa internrevisioner, där vi hjälper er lyfta ert ISO-arbete.

Internrevisionen tar ungefär en dag och inkluderar både granskning av ert ledningssystem och ett fysiskt möte.

Pris: 8000 kr 

Vanliga frågor

Vad är syftet med en internrevision?

Alla ISO-standarder ställer krav på internrevisioner. Syftet med internrevisionerna är att företaget själva ska säkerställa att ISO-arbetet uppfyller kraven. 

Internrevisionerna ska stödja ledningen och bör fokuseras på det mest relevanta områdena. 

Fokus kan vara på antingen säkerställa att rätt förutsättningar finns på plats eller efterlevnaden i verksamheten. 

Läs mer om ISO

Vilka krav ställs på internrevisioner?

  • Utföras årligen
  • Vara oberoende (dvs inte granska sitt eget arbete)
  • Dokumenteras
  • Vara stukturerade

Varför anlita oss för internrevisionen?

Vi erbjuder erfarna experter som kan hjälpa er att lyfta ert ISO-arbete.

I grunden hjälper vi er att hjälpa leva upp till kraven men framförallt hjälper vi er att hitta förbättringsområden som kan utveckla ISO-arbetet och ert företag.

Vi utgår från de 7 ledningsprinciperna, vilket ger en direkt koppling till affärsnytta. Vi tittar inte bara på massa paragrafer.

Hur går internrevisionen till?

Vi anpassar internrevisionen till era förutsättningar.

Internrevisorn förbereder sig genom att titta igenom ert ledningssystem och tidigare revisionsrapporter.

Sen bokas en halvdags besök. 

Efter revisionen får ni en revisionsrapport.

Vad är en internrevision?

En internrevision en  form av egenkontroll där företaget själva eller med hjälp av en konsult går igenom den dokumentation som finns och jämför med hur det ser ut i verkligheten.  Dvs jobbar ni som ni skriver att ni ska göra? Själva internrevisionen inkluderar både samtal med medarbetare och granskning av dokumentationen som finns.  

Rulla till toppen