ISO

ISO-certifiering behöver inte vara svårt
ISO-kraven kan upplevas omfattande och komplexa

Många känner att de inte vet vad som krävs för en ISO-certifiering. Vad behöver göras, vem gör vad och hur ska allt dokumenteras? Samtidigt har många som ska ansvara för ISO-arbetet även andra arbetsuppgifter, så det känns svårt att få tiden att räcka till.

Våra tjänster

ISO-arbete på tre olika sätt, med eller utan stöd av den digitala plattformen PreWoe

Du gör jobbet

En expert guidar dig i arbetet, men du gör jobbet och skiver dokumentationen.

Billigast

Vi hjälps åt

Vi arbetar tillsammans med att skriva dokumentationen som behövs.

Effektivast

Expert gör jobbet

En av våra experter intervjuar er och skriver sen den dokumentation som behövs.

Snabbast

För att få ett ISO-certifikat måste en ISO-revisor granska företaget. Läs mer

Vår mission

Vi förstår att du inte tycker pappersarbete är kul. Men en ISO-certifiering betyder inte extra pappersarbete. En ISO-certifiering betyder att företaget arbetar på ett strukturerat och hållbart sätt. Vi tror på att alla ska ha möjlighet att ISO-certifiera sig. Därför hjälper vi företag att skapa effektiva processer med minimal administration. Då blir ISO-arbetet på riktigt.

Läs mer om ISO arbetet i bland våra ISO-nyheter

Områden

Kvalitet

ISO 9001 - Kvalitet

Miljö

ISO 14001 - Miljö

Arbetsmiljö

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Läs mer om ISO arbetet i bland våra ISO-nyheter

Effektivt ISO-arbete

ISO-certifiera dig utan att drunkna i pappersarbete

Redo för certifiering på några veckor

För att kunna få en ISO-certifiering behöver det finnas dokumentation som visar att ni arbetar strukturerat. Vi har en beprövad process som hjälper dig att ta fram dokumentationen.

Steg 1 - Var är ni?

Omvärldsanalys. Vad påverkar företaget? Intressenter och externa krav

Steg 2 - Var vill ni?

Affärsplan, policys och mål. Samt risker & möjligheter.

Steg 3 - Hur kommer ni dit?

Rutiner, processkartor, riskbedömningar, befattningsbeskrivningar mm

Steg 4 - Hur ligger ni till?

Struktur för uppföljning av kunder, leverantörer, medarbetare och ISO-arbetet.

När dokumentation är framme är ni redo för en certifiering. Läs mer 

Kundkommentarer

Vår största kund införde krav på att alla leverantörer skulle vara ISO-certifierade. Jag visste inget om ISO-certifieringar, men blev ansvarig för att få vårt företag certifierat.

Vi hade egentligen ingen av den dokumentation som behövdes. Men efter vi haft ett möte och satt upp en plan så gick allt som på räls.
Emmelie
Ekonomi
Vi bestämde oss för att ISO-certifiera oss i kvalitet, miljö och arbetsmiljö, för att styra upp vårt arbete.

Vi hade en del dokumentation på plats och med hjälp av konsulten och det digitala verktyget var vi klara för certifiering relativt snabbt.
Patrik
VD

Kontakta oss

Adress

Vi arbetar med kunder i hela Sverige

Telefon

072 37 67 421

Email:

per.lennartsson@isocertifiering.nu

Rulla till toppen