ISO-certifiering i 10 steg

Grunden i ISO-arbetet är att arbeta med ständiga förbättringar. Det betyder att man aldrig blir ”färdig” med sitt ISO-arbete. 

Arbetet med att komma igång med ISO kan brytas ner i 10 steg.

I grunden går det ut på att förstå

  • Vad är viktigt 
  • Vart vill ni (och varför)
  • Hur kommer ni dit ni vill
  • Var är ni på resan mot målen

1. Engagerad ledning

En engagerad ledning är nyckeln till ett lyckat ISO-arbete.

ISO-arbetet går ut på att skapa en struktur där det finns förutsättningar för alla att göra ett bra jobb. Tanken är att det ska finnas en ”röd tråd” i hela företaget.

Vad är viktigt?
För att kunna driva ett framgångsrikt företag så behöver företaget förstå ”spelreglerna”. 

2. Affärsmodell

Varför finns företaget och för vilka kunder?

3. Intressentanalys

Vilka påverkar företaget och vilka krav ställer de?

4. Risker & Möjligheter

Vilka förutsättningarna påverkar företagets möjligheter att leva upp till kraven?

(Ingen spaning, ingen aning)

Vart vill ni?
För att företaget ska nå sina mål måste ledningen och medarbetarna veta vart man vill. Då kan alla vara med och bidra. 

5. Affärsplan & Policys

Övergripande visioner

6. Mål

Mål och handlingsplaner för nå målen (Mål utan handlingsplaner är bara drömmar)

Hur kommer ni dit ni vill?
Systematik. Uppfinn inte hjulet varje gång. Skapa en struktur för hur ni arbetar.

7. Processer

Hur fungerar företaget?

8. Rutiner & Instruktioner

Vem gör vad, när och hur?

Var är ni?
Uppföljning. Vad går bra, vad går mindre bra och vad behöver ändras?

9. Uppföljning

Uppföljning och ständiga förbättringar. ISO ställer inte krav på att ni gör rätt från början men det ställer krav på att ni försöker bli bättre (inom de viktiga områderna).

Certifiering
En ”ISO-revisor” granskar och godkänner företaget. Certifiering består av två steg där revisorn kommer ut till företaget och tittar hur ni arbetar.

10A. Certifiering steg 1

Dokumentgranskning. Finns förutsättningar att arbeta strukturerat med ständiga förbättringar?

10B. Certifiering steg 2

Revisorn tittar på om ni jobbar på det sätt ni skrivit.

ISO-handbok för nybörjare

Allt du behöver veta om ISO.
Ladda ner vår ISO-handbok för nybörjare.

Rulla till toppen