Hjälp med ISO

Ställer era kunder krav på ISO-certifiering?

ISO akuten – Effektiv ISO certifiering

Vi hjälper små och medelstora företag att snabbt och enkelt nå en ISO-certifiering!

ISO-akuten

Vi hjälper dig hela vägen från där du är nu till ett färdigt ISO-certifikat. Inga förkunskaper krävs.

Problem

  • Era kunder ställer krav på att ni ska vara ISO-certifierade.
  • Ni vet inte riktigt vad ISO innebär (förutom att det låter som mycket jobb)
  • Ni har inte någon person som har tid att sätta sig in i alla krav och skriva massa dokument
  • Ni riskerar att förlora viktiga affärer om ni inte ISO-certifierar er väldigt snart

Läs mer om ISO

Introduktion till ISO-certifiering

ISO-certifiering är en process som innebär att en oberoende revisionsbolag bedömer om ert företag uppfyller de kraven som ställs i respektive standard. ISO-certifiering är frivillig men kan vara till stor fördel för företag som vill visa sitt åtagande för kvalitet och förbättring. ISO-certifiering är ett sätt att säkerställa att ditt företag följer bästa praxis och är redo att möta utmaningarna på en global marknad.

Vårt erbjudande

Effektiv hjälp med ISO arbetet, utan att drunkna i pappersarbete.

1. Nulägesanalys

Möte där vi går igenom vad en ISO-certifiering innebär och vilka delar ni redan har på plats.

Vi skapar även en handlingsplan med vem som gör vad.

2. Skriva dokumentation

För att bli ISO-certifierad behöver det finnas ett antal dokument som beskriver 

  • Var ni är idag
  • Var ni vill 
  • Hur ni kommer dit

ISO-arbetet baseras på 7 ledningsprinciper

3. Granskning

Dokumentationen måste granskas och kompletteras.

När dokumentationen är färdig kan vi erbjuda ett intyg som intygar att ni uppfyller kraven i respektive ISO-standard. (Är inget certifikat men kan i vissa fall användas i kommunikationen med kunderna.)

4. Certifiering

ISO-certifieringen utförs av en extern revisor (som bokas separat). Revisorn besöker er och tittar på att rätt dokumentation finns på plats och att ni arbetar som ni skriver. 

Se mer på certifiering.nu eller C1 certification

ISO akuten - Effektiv ISO certifiering

Kontakta oss

Telefon

072 37 67 421

Email:

per.lennartsson@isocertifiering.nu

Rulla till toppen