Kostnad för att ISO-certifiering

En jämförelse mellan olika alternativ för att bli ISO-certifierad

Kostnader för en ISO-certifiering

Kostnaden för en ISO-certifiering beror på många olika saker. Här försöker vi lista alla delar som krävs för nå en ISO-certifiering.

Förarbete

Kostnaden på förarbetet inför en ISO-certifiering beror på många olika faktorer

  • Företagsstorlek
  • Verksamhet
  • Befintlig dokumentation
  • Erfarenhet av ISO-certifiering
  • med mera

Nedan har vi listat en jämförelse mellan olika alternativa metoder för att bygga upp sin dokumentation för en ISO-certifiering.

Läs mer om vad som krävs för ISO-certifieringen eller en sammanfattning av ISO 9001 kraven.

Certifiering

Själva certifieringen utförs av en ISO-revisor som jobbar på ett ISO-revisionsbolag. Det finns ungefär 10 revisionsbolag i Sverige. Från stora internationella företag till mindre Svenska aktörer.

Revisionskostnaden brukar ligga mellan 30-100 ooo kr beroende på företagets storlek och verksamhet. Det beror även på vilka standarder som man vill certifiera sig för. För Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö blir kostnaden ofta ungefär samma om man väljer en eller flera. Informationssäkerhet är mer omfattande och brukar kosta ungefär det dubbla mot andra standarder.

Kostnaden för revisionen är svår att påverka förutom att ta in offerter från olika bolag. 

Prisjämförelse mellan olika alternativ i dokumentationsarbetet

Det är svårt att ange exakta kostnader för respektive alternativ. Kostnaden fördokumentationsarbetet inom ISO består av dels att bygga upp dokumentationen inför en ISO-revision och dels av själva administrationen för att underhålla dokumentationen löpande.

Dokumentationen måste vara tillgänglig för relevanta administratörer och medarbetare på ett eller annat sätt. Det kan vara Sharepoint, Teams eller någon annan digital plattform.

Eget arbete

Kostnad för att göra allt själv

Certifiering

Tid: 3-9 månader. För att sätta sig in i kraven och skriva dokumentationen.
Kostnad: Beror på hur man räknar kostnaden för sin egen tid.

Löpande arbete

Tid: Blir oftast inte så mycket gjort, men får inte heller ut så mycket av certifieringen och det arbete man lagt ner.
Kostnad: Mycket varierande.

Vanlig konsult

Vanlig ISO-konsult som utgår från ett vitt papper och anpassar allt till kunden.

Certifiering

Tid: 1-6 månader
Kostnad: 80 000 – 200 000 kr

Löpande arbete

Tid: Företag lägger ofta inte ner så mycket tid på ISO-arbetet för det är mer ett diplom på väggen.
Kostnad: ~50 000 kr/år. Konsulterna brukar skriva in sig själva.

Vanliga system

De flesta ISO-system är inte heltäckande och kräver experter för att få funka. Det betyder att ni som användare måste använda flera olika system och lägga tid på att lära er dem.

Certifiering

Tid: 3-9 månader
Kostnad

Löpande arbete

Tid: Arbetet utspritt i flera olika system
Kostnad: 1 000-25 000 kr/månad * antalet system

Vi (konsult + system)

Genom kombinera en digital helhetslösning och effektiv konsulting kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och smidig lösning.

Certifiering

Tid: Några veckor
Kostnad: Från 10 000 kr beroende på hur mycket företaget gör själva

Löpande arbete

Tid: Med fokus på det som är viktigt så blir inget arbete ”ISO-administration”. Det blir grunden för att skapa framgång.
Kostnad: ~1 500 – 7 000 kr/månad, beroende på företagsstorlek och önskade funktioner.

Rulla till toppen