Konsult

Möbelfakta

Vi hjälper dig att bli möbelfakta certifierad

Vad är Möbelfakta

Möbelfakta är en av de mest heltäckande hållbarhetsmärkningarna för möbelföretag i världen. Den inkluderar kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. För både det egna företaget och leverantörskedjan.

Möbelfakta baseras på en detaljerad kravspecifikation som beskriver vad företag behöver göra för att bli certifierade. Det är allt från  specifika kvalitetstester till  att visa hur man jobbar med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Vissa delar är generella för företaget och vissa delar relaterar till de specifika produkterna som ska möbelfakta godkännas.

Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag. Som i sin tur ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Trä- och Möbelföretagen (TMF). För att bli möbelfakta certifierad genomförs en extern revision av en speciell revisor.

Utmaningar

  1. Det kan vara svårt få en överblick över Möbelfaktas krav och vad som behöver göras.
  2. Möbelfakta certifieringen ställer krav på ett aktivt arbete för en hållbar leverantörskedja. 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder erfarna experter som guidar er genom Möbelfakta certifieringen kombinerat med en digital plattform som underlättar arbetet.

Vanliga frågor

Varför ska man Möbelfakta märka sina produkter?

En Möbelfakta märkning visar på att företaget arbetar för en långsiktigt hållbar möbelindustri.

Vissa kunder ställer krav på att de möbler som de köper in ska vara Möbelfakta godkända.

Läs mer om Möbelfakta.

Vad är skillnaden mellan Möbelfakta och ISO.

Arbetet inom ISO och Möbelfakta är väldigt lika. Det som skiljer är att Möbelfakta ställer mer omfattande och specifika krav samt att Möbelfakta inkluderar flera områden i samma certifiering (kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande).

Vi rekommenderar starkt att ISO och Möbelfakta arbetet kombineras.

Varför anlita oss i Möbelfakta arbetet?

Vi erbjuder erfarna experter som kan hjälpa er att effektivisera Möbelfakta arbetet. Både för själva certifieringen och för det löpande arbetet.

Vi erbjuder även en digital plattform som underlättar det löpande arbetet.

Spar upp till 70% av tiden och kostnaden.

Hur går en Möbelfakta revision till?

För att bli Möbelfakta godkänd så genomförs en extern revison. Det betyder att en revisor besöker företaget och tittar att all dokumentation finns tillgänglig, alla tester är genomförda och att det finns planer för det framtida arbetet. Det fungerar på liknade sätt som en ISO-revison.

Certifieringen måste uppdateras var 5 år.

Vårt recept för att leva upp till Möbelfaktakraven

Vi börjar med ett uppstartsmöte där vi går igenom kravspecifikationen och det kommande arbetet.

Möbelfaktas kravspecifikation är uppdelad i tre delar. Kvalitet, Miljö samt Ansvarsfulla leverantörskedjor.

För respektive del finns ett antal krav som måste uppfyllas.

När kraven är uppfyllda och nödvändig dokumentation finns tillgänglig så görs en ”Deklaration” och en revision bokas in.

 

Rulla till toppen