4 myter kring iso certifiering

Att hantera ISO-kraven är mycket enklare än vad du tror. De senaste versionerna av standarderna reviderades delvis med tanke på små och medelstora företag.

Det krävs nu betydligt mindre dokumentation än tidigare och det finns flexibilitet att bestämma hur man ska följa kraven.

Här tittar vi på fyra myter kring ISO

1. ISO är bara för stora företag

ISO-standarderna beskriver ”bäst praxis” och beprövade metoder för framgång i alla typer av företag.

  • Nöjdare kunder
  • Minska antalet fel och problem
  • Öka medarbetarnas engagemang

2. ISO innebär massa pappersarbete

Tidigare krävdes massa dokumentation, men standarderna har ändrats. Nu finns ett större fokus på det som är viktigt och relevant för respektive företag. Den dokumentation som behöver finnas är den som är relevant för att skapa en bra struktur och förutsättningar att göra ett bra jobb. Det brukar motsvara 40-100 ”A4-sidor”.

3. Det är dyrt och kräver en heltidsanställd som bara jobbar med ISO

Du behöver inte anställa någon för att hantera ISO-arbetet på heltid. Dock är det bra att ha någon som är ansvarig och kan stötta andra med vad som behöver göras. Det krävs inget speciellt ”ISO-arbete”. Tanken är att de delar som man kommer fram till i sitt ”ISO-arbete” är det man jobbar med i vardagen.

4. ISO-certifikatet är bara en pappersprodukt

Det finns företag som har ISO-certifikat som bara är ett diplom på väggen. Men då får man inte ut så mycket av ISO-arbetet. Genom att följa ISO-standarderna så skapar man förutsättningar att växa. För att få ut något av ISO-arbetet är det viktigt att det blir på riktigt. Det är därför man behöver börja med att analysera vad som är viktigt och fokusera på de delarna.

Rulla till toppen