Skillnader mellan FR2000 och ISO-certifiering

FR2000 och ISO-standarderna för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 och arbetsmiljö ISO 45001 ställer båda krav på företags ”ledningssystem”. Här ska vi försöka förklara lite vad skillnaderna är mellan de två standarderna.

FR2000 är en Svensk standard som inkluderar flera delar från ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Så det är allt i ett. FR2000 omfattar även krav kring brand och säkerhet. De ingår till viss del i ISO-standarderna, iaf om de är väsentliga för verksamheten. FR2000 riktar sig mot små och medelstora företag.

ISO-standarderna är globala och samma krav gäller i hela världen, även om de appliceras lite olika i olika länder. ISO-standarderna är i stort sätt samma för alla företag oberoende av storlek. ISO är lite mer uppdelat och respektive standard behandlar ett område. (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Men stora delar är gemensamma så det är inte så stor skillnad mellan respektive område som det kan verka.

Båda standarderna baseras på ett antal ledningsprinciper.

Ledningsprinciper

ISO 9001 ledningsprinciper

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

FR2000 ledningsprinciper

 • Affärsmässighet & Kundfokus
 • Risker & Möjligheter
 • Ledarskap & Medarbetarskap
 • Förbättring & Utveckling

Skillnader

FR2000 har en tydligare struktur och mer specifika krav på dokumenterade rutiner än ISO.

Kostnaden för en FR2000 revision är ”fast” och beror på hur många anställda företaget har. För ISO bestäms den av respektive revisionsbolag.

FR2000 är en svensk certifiering så få internationella företag godkänner den.

Ska man välja FR2000 eller ISO-certifiering?

Båda certifieringar är bra och ger stöd i det strategiska arbetet. Internt går det i princip att arbeta på samma sätt oberoende vilken standard man väljer.

Så frågan vilken certifiering företag ska välja beror till största delen på vilka krav kunderna ställer. Vid offentliga upphandlingar kan FR2000 räcka. Företag som sätter sina egna krav ställer oftast kravet att deras leverantörer är ISO-certifierade.

Har ni kunder nu som ställer krav på ISO-certifiering så rekommenderar jag en ISO-certifiering.

Det är lite billigare certifieringskostnader för FR2000, så har ni inte kunder som ställer krav på ISO-certifikat så kan det vara ett alternativ.

Byta mellan FR2000 och ISO-certifiering

Det är relativt enkelt att byta mellan respektive certifiering. Många av kraven är samma eller iaf liknade och själva strukturen är helt i linje med varandra.

Det krävs oftast bara några timmar för genomföra kompletteringar för vara redo att certifieras i den andra standarden. 

Rulla till toppen