Vad kostar det att ISO-certifiera sig?

Kostnaden för att en ISO-certifiering kan delas upp i tre delar. Dokumentation, implementering och utbildning samt själva kostnaden för certifieringen. Kostnaden för respektive del beror på hur stort företaget är, vad företaget gör och framför allt hur ISO-arbetet genomförs.

Läs mer i vår artikel om Kostanden för ISO certifiering. Där jämför vi olika alternativ.

Dokumentation

För att kunna bli ISO-certifierad behöver företaget ha viss dokumentation som visar att man arbetar på ett bra sätt. ISO-standarderna ställer krav på VAD som ska göras, det är upp till företaget beskriva HUR. 

Att ta fram dokumentationen som krävs kan man antingen göra själv eller ta hjälp av experter. Den direkta kostnaden blir högre om man tar hjälp av konsulter, men i många fall så går et betydligt snabbare och blir mer rätt från början. Så det kan vara mer ekonomiskt.

Tiden för att ta fram dokumentationen som krävs är svår att generalisera då det mycket beror på verksamheten. 

Implementering och utbildning

Dokumentationen är viktig för att skapa förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Men det är först när man följer det man säger att man ska göra som ISO-arbetet får någon effekt. 

I många fall krävs inte att själva arbetet förändras. Dock är det viktigt att alla på företaget vet vad som är ”rätt sätt” att arbeta. Det kan krävas utbildning och viss upplärning.

Exakt hur mycket tid det tar att implementera och utbilda medarbetare är svårt att säga. Det är även ett långsiktigt arbete och inget som måste vara klart innan företaget kan påbörja  certifieringen.

Certifiering (granskning av revisor)

För att bli ISO-certifierad måste företaget godkännas av en ISO-revisor. ISO-revisorerna arbetar på revisionsbolag som får sin ackreditering från myndigheten SWEDAC. Det är lite som en bilbesiktning. Det finns olika företag som utför besiktningar och de är också godkända av SWEDAC. 

Respektive revisionsbolag får själva sätta priset på revisionen. Så det kan skilja mellan olika bolag. De får även till viss del välja hur revisionen ska genomföras.

Revisionen besår av två delar. En del för att bli godkända första gången och en återkommande del varje år för mindre uppföljning.

Revisionskostnaden för ett litet eller mellanstort företag brukar ligga mellan 30 och 100 tusen.

Rulla till toppen