ISO-certifiering stödjer ett hållbart företagande

Hållbarhet = People, Planet, Profit

Ett långsiktigt hållbart företag måste ha nöjda kunder (ISO 9001) med bra arbetsvillkor för medarbetarna (ISO 45001) utan att förstöra miljön (ISO 14001)

Triple bottom line reporting

Triple bottom line” rapportering är ett relativt nytt sätt att inkludera hållbarhet i företagets rapportering. Tidigare har fokus för rapportering endast varit på ekonomiska siffror. Nu ökar kraven på ytterligare information. Dels finns redan krav på  hållbarhetsredovisning för vissa typer av företag. Men det kommer även nya regler och krav som ställer ytterligare krav på företagen. I första läget ställs kraven på stora företag. Men de stora företagen måste rapportera information för hela sin leverantörskedja. Det i sin tur kommer göra att mindre företag som levererar varor och tjänster till större företag måste börja rapportera hållbarhetsinformation mycket snabbare än lagkraven kommer kräva det. Alternativet blir att storföretagen köper från någon annan.

Brysseleffekten

Brysseleffekten är en benämning på de ökande lagkraven inom hållbarhet. EU har märkt att frivillighet inte är tillräckligt för att företag ska ställa om till ett mer hållbart företagande. Därför har ett antal nya lagar snabbt publicerats och nya kommer att släppa innom en snart framtid.

ISO-arbetet stödjer hållbarhetsarbetet

ISO-standarderna ger en struktur och ställer krav på VAD som ska finnas. Det är sedan upp till respektive företag att beskriva HUR arbetet ska bedrivas för att uppfylla kraven. 

Genom förståelse för det systematiska arbetet och vad som är ”viktigt på riktigt” stöds hållarbetsarbetet. 

Hållbara människor (ISO 45001)

Säkra och trygga arbetsplatser är en grundförutsättning för ett hållbart företagande. Både i det egna företaget men även i hela leverantörskedjan. Inget företag kan med rätta kalla sig hållbart eller bra om verksamheten baseras på slavarbete eller att människor skadas.

Hållbar miljö (ISO 14001)

Alla företag påverkar miljön på många sätt. För ett hållbart företag är det viktigt att både minska sin negativa påverkan och öka  sin positiva påverkan. Inom miljö gäller hela värdekedjan. Det vill säga både leverantörerna och kunderna. 

Hållbara ekonomi (ISO 9001)

Ett långsiktigt hållbart företag måste ha ekonomiska förutsättningar att överleva. Det är även viktigt för ett hållbart företag att följa lagar och regler. Både genom att betala skatt och i avtal med kunder och leverantörer.

Rulla till toppen